EET - elektronická evidencia tržieb

Informačná povinnosť predajcu

    
Predávajúci má povinnosť informovať svojich zákazníkov o tom, že zákazník nakupuje u predávajúci, ktorý má povinnosť evidovať tržby a vystaviť zákazníkovi účtenku.

    
Obsahom informačného oznámenia je :
    
text v znení "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. ", eviduje ak predávajúci v danom pokladničnom mieste tržby v bežnom režime,

Informačné oznámenia musí predávajúci umiestniť v mieste, kde sa bežne uskutočňujú evidované tržby, teda na predajni alebo na internetových stránkach tzv. E-shopov. Informácie musia byť dostatočne viditeľné a čitateľné.

Účtenka

Zákazníkovi, ktorý zaplatí za tovar či služby v hotovosti, kartou, poukážkami (napr. Stravnými lístkami) alebo ďalšími podobnými spôsobmi, je predávajúci povinný vystaviť najneskôr pri uskutočnení evidovanej tržby účtenku. Okamihom uskutočnenie evidované tržby sa na účely zákona o evidencii tržieb rozumie okamih prijatia evidovanej tržby, alebo vydanie príkazu k jej realizácii (tj. V prípade kartových transakcií), ak tento okamih nastal skôr.

Zákazník nemá povinnosť prevziať od predávajúceho účtenku. Je plne na rozhodnutí každého zákazníka, či si účtenku prevezme. Na rozdiel od Talianska alebo Chorvátska u nás nebude zákazník za neprevzatie účtenky nijako pokutovaný.

Na druhú stranu zákazník v cene výrobku alebo služby platí DPH a očakáva, že obchodník peniaze určené pre verejný rozpočet štátu riadne odvedie. Tým, že účtenku zákazník prevezme, napomáha tomu, že sa tak aj stane. Predávajúci nezasiela Finančnej správe žiadne informácie o zákazníkovi, ani o konkrétnych položkách jeho nákupu, resp. Finančné riadenie zaujíma len celková výška tržby, ktorú predávajúci prijme.

Odovzdanie účtenky

Zákon o evidencii tržieb neupravuje formát ani spôsob odovzdania účtenky zákazníkovi a teda predávajúci môže vystaviť účtenku aj elektronicky (bez tlače a odovzdať jej zákazníkovi napr. Prostredníctvom e-mailu, MMS, cez Bluetooh). Napriek tomu však bude najčastejšie dochádzať k odovzdávanie tlačených účteniek. Elektronické vystavenie účtenky sa uplatní najmä v situáciách, keď nedochádza k osobnému kontaktu predávajúceho a zákazníka (napr. Pri nákupe tovaru a služieb cez internet platených platobnou kartou). Na tejto forme odovzdanie však musí byť medzi zákazníkom a predávajúcim zhoda.

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský