Obchodné podmienky

Informácie o dodávateľovi a prevádzkovateľovi internetového obchodu :

fakturačné údaje:

ing. Jana Žídková
Bělohorská 3057/55
636 00 Brno
Czech Republic

IČO : 60770619
DIČ : CZ6061281336

Zapísaná v obchodnom registri ŽÚ mesta Brna

Prevádzkareň::
BOHEMIA glass nail file - ing. Jana Žídková
nám. Republiky 15
614 00 Brno-Husovice
Czech Republic

Telefon: +420 545 240 410
Mobil: +420 777 262 406
email: obchod@pilnik.cz

Všetky opisy výrobkov, fotografie, a iné texty, zverejnené na našich internetových stránkach www.pilnik.cz majetkom prevádzkovateľa a patria duševného vlastníctva firmy. Všetky obrázky a texty chráni právo autorské podľa zákona 121/2006 Zb. a tak ich kopírovanie nie je možné a je protizákonné. Ak budete požadovať ich uverejnenie pre vaše internetové stránky, radi Vám dáme súhlas.

Prosím volajte na mobil: +420 777 262 406.

Fotografie na našich webových stránkach sú len ilustračné.

 Ceny uvedené v internetovom obchode www.pilnik.cz a www.pilnikbohemia.cz konečné vrátane DPH.

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ochrannú osobných údajov a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ochrannú osobných údajov.
Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty či objednávkového on-line systému) na formulári, ktorý je k dispozícii pri vytvorení objednávky zákazníka v internetovom obchode .

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke. www.pilnik.sk. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať len bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR, balené v originálnych obaloch a vybavené slovenskými návodmi (ak je to pre daný druh tovaru obvyklé, že obsahuje návod).

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný v prevádzke dodávateľa zaplatiť úplnú čiastku za objednaný tovar, alebo predložiť doklad o zaplatení.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci má právo si prípade vyhradiť vznik zmluvy.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodacia lehota je závislá na spôsobe doručenia tovaru a môže byť 1 -3 pracovné dni od uzavretia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Dodacie podmienky nájdete v odkaze Dodacie podmienky pre Slovenskú republiku. Nedodržanie dodacie lehoty nie je dôvodom k zániku objednávky.

Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie. Ak nevyzdvihnutie z dôvodov Vašej chyby, musíme pripočítať k cene zásielky opätovne poštovné (nie dobierkové).

Prevzatie a reklamácie zásielky:
Pri preberaní zásielky je nutné skontrolovať obal zásielky - zjavnú vadu (poškodenie obalu) je nutné ihneď oznámiť a poznamenať do prepravného listu. Zásielku je tak možné prevziať aj s touto vadou bez obáv s následným uplatňovaním prípadné škody.
Obsah zásielky skontrolujte po odchode vodiča, vodič nečaká na kontrolu obsahu pri odovzdávaní - skryté chyby je nutné nahlásiť prepravcovi v čo najkratšom termíne po prevzatí zásielky a zažiadať o spísanie zápisu o škode. Bez zápisu o škode nemožno následne uplatňovať reklamáciu spojenú s poškodením výrobku počas prepravy.

Vrátenie chybne doručeného tovaru, prípadne výmena tovaru za iný:
Ak bol zákazníkovi doručený iný výrobok, než bol objednaný, je potrebné ho zaslať spolu s dokladom o zakúpení späť na adresu predávajúceho. Výrobok bude bez odkladu vymenený za správny a bezplatne zaslaný na adresu zákazníka. Poštovné bude uhradené zákazníkovi na účet.

Ak takáto situácia nastane, môžete využiť náš chat a poradiť sa tak na ďalšom postupe priamo s nami alebo vypísať reklamáciu, ktorú nájdete v našom Zákazníckom servise dole na našich stránkach Reklamácie.

 

Ak bol výrobok doručený správne podľa objednávky a ak požaduje zákazník výmenu výrobku za iný než aký mal objednaný, je potrebné ho zaslať spolu s dokladom o zakúpení a požiadavkou na iný výrobok späť na adresu predávajúceho. Nový výrobok, podľa priloženého požiadavky u vráteného tovaru, bude bezodkladne zaslaný na adresu zákazníka. Poštovné hradí zákazník. Novo objednaný výrobok bude zaslaný na adresu zákazníka za rozdiel cien + poštovné. Ak dôjde k preplatku, bude zákazníkovi vrátený na jeho účet.

Ak takáto situácia nastane, môžete využiť náš chat a poradiť sa tak na ďalšom postupe priamo s nami alebo vypísať reklamáciu, ktorú nájdete v našom Zákazníckom servise dole na našich stránkach Reklamácie.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy:
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred odoslaním tovaru predávajúcim.

Vrátenie tovaru v 14denné lehote:
V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) Právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom v našej prevádzke.V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenia IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, lebo zákon túto možnosť neuvádza.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote a to vrátane darčekov, ktoré predávajúci poskytuje k zakúpenému tovaru zdarma. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Ak takáto situácia nastane, môžete využiť náš chat a poradiť sa tak na ďalšom postupe priamo s nami alebo vypísať reklamáciu, ktorú nájdete v našom Zákazníckom servise dole na našich stránkach Reklamácie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý zákazník uvedie vo formulári k vrátenému tovaru. Ponúka Ak predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených dodanie nových obalov a uvedením vráteného tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar, rovnako tak, ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátená.

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský