Ochrana osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je prevádzkovateľ internetového obchodu www.pilnik .sk, ing. Jana Žídková, IČO: 60770619, DIČ: CZ6061281336 so sídlom Bělohorská 3057/55
636 00 Brno (ďalej len prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) A právnymi predpismi platnými na území
ČR.

2. OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracováva iba osobné údaje, ktoré užívatelia / zákazníci poskytnú v súvislosti s využívaním služieb (napr .: vybavenie objednávky, prostredníctvom formulára prihlásenie k odberu noviniek, registráciou zákazníka, kontaktovanie zákazníckej podpory).

V prípade nákupu prevádzkovateľ zhromažďuje:

V prípade odoberanie marketingových správ (newslettre):

Údaje, ktoré získame tým, že využívate naše služby:

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakáz

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je:

Účelom spracovania osobných údajov je:

Prevádzkovateľ nepoužije spravované osobné údaje k automatizovanému rozhodovanie.

4. ODOVZDANIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ TRETÍM STRANÁM

Vami odovzdané osobné údaje sú odovzdané, či sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, na základe oprávneného záujmu, alebo ak ste s týmto vopred vyslovili súhlas. Tretie strany, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom :

Ak tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovanie prevádzkovateľ zodpovednosť. Táto spracovanie sa riadi zásadami spracovanie osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

5. DOBA SPRACOVANIA

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

6. PRÁVA DOTKNUTÝCH

7. PRÁVNE ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

8. PODMIENKY ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Platnosť od 25.5.2018

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský