Ochrana osobních údajů

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je provozovatel internetového obchodu www.pilnik.cz, ing. Jana Žídková, IČ: 60770619, DIČ:CZ6061281336 se sídlem Bělohorská 3057/55
636 00 Brno (dále jen provozovatel). Provozovatel uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území ČR.

2. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje, které uživatelé / zákazníci poskytnou v souvislosti s využíváním služeb (např.: vyřízení objednávky, prostřednictvím formuláře přihlášení k odběru novinek, registrací zákazníka, kontaktování zákaznické podpory).

V případě nákupu provozovatel shromažďuje:

V případě odebírání marketingových zpráv (newslettery):

Údaje, které získáme tím, že využíváte naše služby:

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Účelem zpracování osobních údajů je:

Provozovatel nepoužije spravované osobní údaje k automatizovanému rozhodování. 

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vámi předané osobní údaje jsou předány, či zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tímto předem vyslovili souhlas. Třetí strany, které mohou mít přístup k osobním údajům jsou:

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování provozovatel odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Provozovatel uchovává osobní údaje:

6. PRÁVA SUBJEKTŮ

7. PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Platnost od 25.5.2018

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský