Podmínky registrace

Provozuje ing. Jana Žídková, Bělohorská 3057/55, 636 Brno - BOHEMIA glass nail file (dále jen „Provozovatel“).

Tyto podmínky přijímá návštěvník odsouhlasením při registraci a založením uživatelského účtu a stává se tak Uživatelem. Uživatel je srozuměn s jejich dodržováním a aplikací ze strany Provozovatele. 

1. Platnost podmínek – tyto podmínky se vztahují na internetové stránky www.pilnik.cz a www.pilnikbohemia.cz (dále jen „e-SHOP“) a jeho služby, pokud je Uživatel využívá.

Článek I.

Uživatel 

2. Uživatel je srozuměn, že pro přístup k určitým službám e-SHOPU může být nezbytné poskytnutí údajů Uživatele (např. osobních nebo kontaktních údajů) v rámci registrace pro používání dané služby nebo jako podmínka pro další používání dané služby. Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které při registraci či používání účtu sdělil, budou vždy přesné, správné a aktuální.                                                          

3. Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude Uživateli zasílat emailové zprávy, obsahující informace o zboží, pokud si tuto službu Uživatel zvolí.                                                                                        

4. Uživatel má právo zamezit zasílání takových zpráv zasláním odpovědi s předmětem  "ODHLÁSIT".

Článek II.

Provozovatel

 5. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje o Uživateli neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost e-SHOPU, či za ztrátu dat Uživatele.

7. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit či smazat účet Uživatele, či zamezit jeho využívání služeb e-SHOPU.

8. Tyto podmínky jsou vystaveny na e-SHOPU při registraci nového uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto registračních podmínek a to i bez předchozího upozornění. Stávající Uživatelé musí vyjádřit nesouhlas, aby se nově vystavená verze registračních podmínek nestala platnou mezi Uživatelem a Provozovatelem automaticky jejich vystavením.

eShop BOHEMIA glass nail file 2014 @ realesed by Pavel Slanovodský